In de thuisverpleging is het zo dat het remgeld kan worden gevraagd. Dit gebeurt in de meeste gevallen niet. Wij vragen dit standaard ook niet. Wel wordt dit soms gerecupereerd via de maximumfactuur of via de hospitalisatieverzekering als dit mogelijk is. Dit gebeurt dan na akkoord en in overleg met de cliënt.