Neen! Dit is een fabel die hier en daar zijn kop nog eens opsteekt. De zelfstandigen tariferen via de derdebetalersregeling rechtstreeks aan de mutualiteit of verzekeringsinstelling. Net zoals het Wit-Gele Kruis.